Základní informace ŠD

ŠKOLNÍ ROK 2023/24

 
Poplatek za pobyt dítěte v ŠD
 
Poplatek za pobyt dítěte v ŠD činí 900,- Kč  za školní rok.
Platbu za 1. pololetí uhraďte nejpozději 15. října 2023, za 2. pololetí do 15. března 2024  nebo můžete provést platbu na celý šk. rok buď na účet v ČSOB č. ú. 271646284/0300 nebo v ŠD  vedoucí vychovatelce N. Hřivnacké.

 

Provoz ŠD

  6. 00 -  8. 00 hod.
11. 30 - 17. 00 hod.