Předškoláci

Oznámení pro rodiče budoucích prvňáčků

Všechny zapsané děti jsou přijaty.

Žádosti o odklad školní docházky budou postupně vyřizovány.


Informace k zápisu 

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy bude probíhat prezenčně 4. dubna a 5. dubna 2024 od 14 do 18 hodin v prostorách školní družiny (Vrchní 32).

Budeme rádi, když se k zápisu zaregistrujete elektronicky, kde vám po přihlášení přijede email s instrukcemi a přílohami. Urychlí se tak celý administrativní proces. Odkaz bude fungovat od 1. 3. 2024 Odkaz ZDE.

Jestliže jste se nerozhodli pro elektronickou podobu, můžete si předem stáhnout z našich stránek tiskopisy Žádost o zápis dítěte do 1.ročníku nebo Žádost o odklad povinné školní docházky. Oba dokumenty najdete na našich webových stránkách – škola- dokumenty školy- tiskopisy. Rovněž je můžete vyplnit přímo ve škole v den zápisu. (Datum narození rodiče prosím nevyplňujte).

Pokud je Vaše dítě narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a nepočítáte s odkladem školní docházky (nebo máte odklad z loňského roku), vyplníte Žádost o zápis dítěte do 1.ročníku. Vyplněnou žádost můžete v příloze poslat na níže uvedený email, nebo ji můžete přinést s sebou k zápisu.

Rodiče dětí, kterým byl odklad povolen v loňském roce, se musí znovu zúčastnit zápisu.

Abychom zamezili zbytečným frontám v den zápisu, můžete se zapsat na den i čas, který vám vyhovuje nebo je ještě k dispozici. Rezervace k zápisu ZDE.

Pořadí registrace nebo datum zaslání dokumentu nebude hrát žádnou roli pro přijetí na školu.

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání:

  1. spádovost (spádovým obvodem ZŠ Vrchní je celá Opava a okolní obce spadající pod Opavu)
  2. děti s odkladem povinné školní docházky 
  3. děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku
  4. při převisu uchazečů – losování

Pokud přemýšlíte o odkladu povinné školní docházky, vyplníte formulář Žádost o odklad povinné školní docházky. Vyplněný formulář musíte doručit společně s doporučením PPP (nebo SPC) a zároveň odborného lékaře (nebo pediatra, klinického psychologa) nejpozději do 30. 4. 2024. Pokud o odkladu uvažujete a nestihnete vyřídit všechny podklady, volejte zástupkyni ředitele školy Mgr. Seidlové – 602 388 162.

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2024 může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 a zároveň:

• musí mít doporučení z PPP – pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2024

• musí mít doporučení z PPP a od odborného lékaře – pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2024

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na čísle 602 388 162 nebo emailem: zs-vrchni@volny.cz.


Chystáme se do 1. třídy

Přemýšlíte, jestli je Vaše dítě dostatečně zralé na školní docházku? Zajímá Vás, co vše by mělo před nástupem do první třídy umět? Stáhněte si tuto příručku, která Vám poradí, co, kdy a jak s předškolákem procvičovat, na co se zaměřit a jak mu pomoci ke školní zralosti.
 
Ke stažení E-book Chystáme se do 1. třídy

Školičky pro předškoláky

Než budeme moci přivítat v lavicích nové prvňáčky, připravili jsme pro ně 3 školičky na téma "Velká školní záhada". Děti již měly možnost absolvovat dvě z nich, a to 20. ledna a 17. února. Jako detektivové pomáhaly skřítkům s řešením různých úkolů a záhad, seznámily se i s prostředím školy a školní družiny. Třetí školička nás ještě čeká 16. března, a proto neváhejte a přijďte se s dětmi podívat.