Organizace školy

 

Rozvrh hodin tříd

Přehled o organizaci vyučování 2024/25

JMÉNO UČITELE FUNKCE PŘEDMĚTY TŘÍDA KONTAKT
Vedení školy        
Mgr. Podzemný Roman Ředitel Z,SV,TV   roman.podzemny@zsvrchni.cz
Mgr. Seidlová Danuše Zástupce ředitele F, CVM   danuse.seidlova@zsvrchni.cz
Mgr. Onderková Hana Zástupce ředitele TV, OV   hana.onderkova@zsvrchni.cz
Poradenské pracoviště        
Mgr. Burkartová Karin Učitel, výchovný poradce AJ,Z,RJ   karin.burkartova@zsvrchni.cz
Mgr. Havránková Renata Učitel, metodik prevence D,OV,RV   renata.havrankova@zsvrchni.cz
Mgr. Hudečková Petra Školní psycholog     petra.hudeckova@zsvrchni.cz
Mgr. Šimečková Eva Speciální pedagog     eva.simeckova@zsvrchni.cz
Mgr. Wernerová Karin Sociální pedagog     karin.wernerova@zsvrchni.cz
Třídní učitelé        
Mgr. Krausová Marcela Učitel 1. st. I.A marcela.krausova@zsvrchni.cz
Mgr. Dubovanová Lucie Učitel 1. st. I.B lucie.dubovanova@zsvrchni.cz
Mgr. Gracová Monika Učitel 1. st. II.A monika.gracova@zsvrchni.cz
Mgr. Vaculová Kateřina Učitel 1. st. II.B katerina.vaculova@zsvrchni.cz
Mgr. Weichtová Tereza Učitel 1. st. III.A tereza.weichtova@zsvrchni.cz
Mgr. Pospíšilová Monika Učitel 1. st. III.B monika.pospisilova@zsvrchni.cz
  Učitel 1. st. IV.A  
  Učitel 1. st. IV.B  
Mgr. Quis Kamil Učitel 1. st. V.A kamil.quis@zsvrchni.cz
Mgr. Kopáčová Markéta Učitel 1. st. V.B marketa.kopacova@zsvrchni.cz
Mgr. Krajíčková Veronika Učitel 1. st.   veronika.krajickova@zsvrchni.cz
Mgr. Sniegoňová Simona Učitel 1. st.   simona.sniegonova@zsvrchni.cz
Mgr. Wittassková Gabriela Učitel AJ, ZA, OV VI.A gabriela.wittasskova@zsvrchni.cz
Mgr. Havránková Renata Učitel D,OV,RV VI.B renata.havrankova@zsvrchni.cz
Mgr. Rosa Marek Učitel M,F,I,PČ VII.A marek.rosa@zsvrchni.cz
Mgr. Weicht Adam Učitel M,Z,I VII.B adam.weicht@zsvrchni.cz
Mgr. Prusková Marie Učitel ČJ,D VIII.A marie.pruskova@zsvrchni.cz
Mgr. Hrabica Jan Učitel PŘ,CH,TV,SV VIII.B jan.hrabica@zsvrchni.cz
Mgr. Nohálová Hana Učitel ČJ,NJ IX.A hana.nohalova@zsvrchni.cz
Ing. Minks Ivo Učitel, správce ICT M,F,I,CVM IX.B ivo.minks@zsvrchni.cz
Učitelé        
doc. RNDr. Ciencialová Lucie, Ph.D. Učitel I   lucie.ciencialova@zsvrchni.cz
Mgr. Eschingerová Petra Učitel M,NJ   petra.eschingerova@zsvrchni.cz
Mgr. Foltýnová Vendula Učitel HV    vendula.foltynova@zsvrchni.cz
Mgr. Gebauer Aleš Učitel TV,PČ   ales.gebauer@zsvrchni.cz
Mgr. Jurečková Klára Učitel PŘ,TV, SV,PČ   klara.jureckova@zsvrchni.cz
PhDr. Kašingová Dana Učitel AJ,FJ,RJ   dana.kasingova@zsvrchni.cz
Mgr. Kramolišová Markéta, Ph.D. Učitel NJ,AJ   marketa.kramolisova@zsvrchni.cz
Mgr. Pešatová Helena Učitel náboženství   helena.pesatova@zsvrchni.cz
Mgr. Smolka Tomáš Učitel ČJ   tomas.smolka@zsvrchni.cz
Mgr. Tošenovská Eva Učitel ČJ,VV,VT   eva.tosenovska@zsvrchni.cz
PhDr. Valeček Jan Učitel AJ,ŠJ,KAJ   jan.valecek@zsvrchni.cz
Mgr. Večerková Martina Učitel NJ,AJ,RV   martina.vecerkova@zsvrchni.cz
Asistenti pedagoga        
Adamcová Natálie Asistent pedagoga     natalie.adamcova@zsvrchni.cz
Bc. Eichertová Kristýna Asistent pedagoga     kristyna.eichertova@zsvrchni.cz
Ježková Jana Asistent pedagoga     jana.jezkova@zsvrchni.cz
Kubitová Lucie Asistent pedagoga     lucie.kubitova@zsvrchni.cz
Matýsková Kamila Asistent pedagoga     kamila.matyskova@zsvrchni.cz
Pchálková Monika Asistent pedagoga     monika.pchalkova@zsvrchni.cz
Bc. Plebanová Kristýna Asistent pedagoga     kristyna.plebanova@zsvrchni.cz
Stiaková Veronika Asistent pedagoga     veronika.stiakova@zsvrchni.cz
Věntusová Andrea Asistent pedagoga     andrea.ventusova@zsvrchni.cz
Družina        
Bc. Hřivnacká Naděžda Vedoucí vychovatel   1.odd. ŠD nadezda.hrivnacka@zsvrchni.cz
Adamcová Natálie Vychovatel   3.odd. ŠD natalie.adamcova@zsvrchni.cz
Bc. Bendíková Žaneta Vychovatel, asistent pedagoga   5.odd. ŠD zaneta.bendikova@zsvrchni.cz
Blaháková Libuše Vychovatel   8.odd. ŠD libuse.blahakova@zsvrchni.cz
Kolářová Zdeňka Vychovatel   7.odd. ŠD zdenka.kolarova@zsvrchni.cz
Matýsková Vlasta Vychovatel školního klubu PČ,TV Školní klub vlasta.matyskova@zsvrchni.cz
Milanová Kateřina Vychovatel   2.odd. ŠD katerina.milanova@zsvrchni.cz
Vaňková Bronislava Vychovatel   6.odd. ŠD bronislava.vankova@zsvrchni.cz
Vašíčková Eva Vychovatel TV 4.odd. ŠD eva.vasickova@zsvrchni.cz
Hospodářky        
Reichlová Jana Hospodářka     jana.reichlova@zsvrchni.cz
Šustková Lenka Hospodářka     lenka.sustkova@zsvrchni.cz