Kroužky

Nabídka kroužků ve školním roce 2023/24

 

Pondělí

 

Basketbal                                        13. 30 – 14. 30                 Mgr. R. Podzemný

Keramika pro žáky 1. tříd             14. 30 – 15. 30                 p. vych. K. Milanová

Keramika pro žáky 2. tříd             15. 30 – 16. 30

Aerobik pro dívky 2. – 5. tříd       15. 00 – 16. 00                 Bc. N. Hřivnacká

Hra na flétnu pro začátečníky     15. 00 – 15. 45                 Bc. Ž. Bendíková   

Hra na flétnu pro pokročilé         15. 45 – 16. 30

Paličkování                                      15. 00 – 16. 30                 p. vych.  L. Blaháková

 

Úterý    

Házená pro žáky 2. – 5. tř.            7. 00 –   8. 00                  p. vych. B. Vaňková

Gymnastika pro žáky 1. a 2.tř.    13. 30 – 15. 00                 p. vych. E. Vašíčková, Bc. N. Hřivnacká, B. Vaňková

Gymnastika pro žáky 3. – 9. tř.   15. 00 – 16. 30

Výtvarný kroužek                          15. 00 – 16. 30                 p. vych. K. Milanová

Paličkování                                     15. 00 – 16. 30                 p. vych. L. Blaháková

Modelářský kroužek – 5., 6. tř.   14. 00 – 15. 30                 Mgr. R. Podzemný

 

Středa  

Basketbal – atl. příprava             13. 30 – 14. 30                 Mgr. R. Podzemný,p. vych. Z. Kolářová

Fotbal pro žáky 1. a 2. tříd           14. 30 - 15. 15                 p. vych. Z. Kolářová

Fotbal pro žáky 3. – 5. tříd           15. 15 - 16. 00

Keramika pro žáky 1. tříd             14. 30 – 15. 30                p. vych. K. Milanová

Keramika pro žáky 2. tříd             15. 30 – 16. 30

Keramika pro žáky 3., 4. tříd       15. 00 – 16. 30                 p. vych. N. Adamcová

Dramatický kroužek                     14. 30 – 15. 30                 p. vych. E. Vašíčková

Dívčí klub pro dívky 2.– 5. tř.      1 5. 00 – 16. 30                 p. vych. L. Blaháková

Aerobik pro žáky 1. tříd                11. 30 – 12. 30                Bc. N. Hřivnacká

Debrujáři   4., 5. tř.                        14. 00 – 15. 00                Mgr. D. Seidlová, p. vych. N. Adamcová 

– věda, technika, příroda

 

Čtvrtek 

Florbal pro žáky 3. – 5. tříd          13. 30 – 14.30                  p. vych.  B. Vaňková

Florbal pro žáky 1., 2. tříd a zač. 14. 30 – 15.30  

Keramika pro žáky 3. a 4. tříd     14. 30 – 15. 30                 p. vych. N. Adamcová    

Plavání                                            13. 30 -  15.30                  p. vych. V. Matýsková, p. as J. Ježková

Hra na flétnu pro začátečníky     15. 00 – 15. 45                 Bc. Ž. Bendíková

Hra na flétnu pro pokročilé         15. 45 – 16. 30                   

 

Pátek    

Gymnastika pro žáky 1. a 2. tř.   13. 30 – 15. 00                 p. vych. E. Vašíčková, Bc. N. Hřivnacká, B. Vaňková

Gymnastika pro žáky 3. – 9. tř.   15. 00 – 16. 30

Basketbal                                       13. 30 – 14. 30                 Mgr. A. Gebauer