Sociální pedagog

Mgr. Karin Wernerová

Konzultační hodiny: 

pondělí až pátek  7:30 – 12:00 h 

nebo po předchozí domluvě kdykoliv 

Telefon: 775 881 183 

E-mail: karin.wernerova@zsvrchni.cz 

Školní sociální pedagog je částečně financován z Operačního programu Jan Amos Komenský.
Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

 

Činnost práce sociálního pedagoga: 

  • věnuje se žákům s výchovnými obtížemi a se sociálním či kulturním znevýhodněním, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami 

  • výchovně pracuje se všemi žáky, posiluje efektivitu preventivního působení na žáky 

  • konzultuje se žáky a rodiči vztahové problémy ve třídách, věnuje se žákům vykazujícím dlouhodobé problémové chování (kázeňské prohřešky, neplnění školních povinností) 

  • motivuje k návaznému preventivnímu působení 

  • nabízí poradenskou činnost, zabývá se rodinnou situací žáka (nastavení domácí přípravy do školy, začlenění dítěte do třídního kolektivu, poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty). 

  • provádí mediaci konfliktů se žáky a rodiči