Základní informace

Nabídka naší školy

Hledáte pro své dítě základní školu bez speciálního zaměření, ale se širokou nabídkou volitelných předmětů a kroužků?

Nabízíme Vám:

  • výuku anglického jazyka diferencovanou podle úrovně znalostí žáků
  • individuální přístup
  • péči speciálního pedagoga
  • lyžařské kurzy pro zájemce všech ročníků (možnost zapůjčení lyží a snowboardů)
  • účast na aktivitách v rámci projektů Euroregionu Silesia a Comenius
  • volný přístup k internetu v odpoledních hodinách
  • 1x týdně kroužek plavání (volný vstup do bazénu)

 

Od 7. ročníku si žáci vybírají ze široké nabídky volitelných předmětů, např: 

konverzace v anglickém jazyce, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, cvičení z matematiky, českého jazyka, výtvarné techniky, sportovní výchova, domácnost, základy administrativy, informatika, praktikum z přírodopisu, praktikum z chemie, sborový zpěv

Nepovinné předměty:

náboženství: sestra Monika

 

Kroužky ŠD a ŠK:

ruský jazyk, španělský jazyk, německý jazyk, mladí debrujáři (přírodovědné pokusy), informatika aerobik, gymnastika, florbal, odbíjená, košíková, atletika, plavání výtvarný, pěvecký a folklorní, dramatický, keramika, flétny dívčí klub, paličkování

Zúčastňujeme se téměř všech soutěží a olympiád, naši žáci se často umísťují na předních místech.