Výchovný poradce

Mgr. Karin Burkartová

Činnost:

Pomáhá při řešení konfliktních situací, sleduje projevy sociálně patologických jevů ve škole. Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při profesní orientaci.


Konzultační hodiny:
Po, Čt – 7.30 -8.00
po domluvě kdykoliv

Telefon: 775 881 182


Přijímací řízení na střední školy 2023/2024

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání platné od 1.1.2024

https://www.prihlaskynastredni.cz/

Připravované změny v přijímacím řízení

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://veletrh-skol.msk.cz/skoly

https://veletrhpovolani.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://www.infoabsolvent.cz/

https://kampodevitce.cz/kontakty/

https://edukee.cz/
 

Odkaz k žádosti o vystavení doporučení k přijímacímu řízení testy:

https://pppopava.cz/formulare/

Odkazy na online testy:

- slouží k orientačnímu zjištění typu osobnosti, silných a slabých stránek, k volbě povolání

 

https://www.infoabsolvent.cz/Profitest

https://www.emiero.cz/

https://www.mujzivotposkole.cz/

http://testmojeplus.cz/

https://znas.se/test-osobnosti

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/dotaznik-profesnich-zajmu/

ČT EDU

 

Přehled dnů otevřených dveří na SŠ 2023-24 v MSK

Zde