Školní parlament

Školní parlament

Je tvořen zástupci žáků 6.-9.tříd. Jeho hlavním cílem je participace žáků na dění školy. Školní parlament je prostředníkem mezi žáky, vedením školy a pedagogickým sborem. Zástupci tříd mohou na schůzkách parlamentu předkládat své návrhy, požadavky, informovat o problémech, které potřebují řešit. Schůzky se konají 1x měsíčně za přítomnosti členů školního poradenského pracoviště, tj. výchovného poradce, školního metodika prevence a školního psychologa.